Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

wtorek, 24 grudnia 2013

Wyniki konkursu na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ
z dnia 23 grudnia 2013 r. do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta


Komisja Konkursowa w składzie:
1. Andrzej Byczkowski – przewodniczący,
2. Justyna Augustynowicz - Simenak – członek,
3. Hanna Pionk – członek

w dniu 23.12.2013 r. w godzinach od 9.00 do 11.00  w siedzibie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych, ul. 3 Maja 49 w Wejherowie przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu.

Na wskazany termin stawili się wszyscy kandydaci:
1.    Wiesława Juda – Degórska,
2.    Monika Wesserling,
3.    Aleksandra Malinowska,
4.    Monika Piekarska – Klas.

Rozmowa kwalifikacyjna polegała m.in. na sprawdzeniu wiadomości ogólnych na temat struktury samorządu terytorialnego oraz uprawnień urzędników samorządowych do otrzymywania szczególnych dodatków do wynagrodzenia. Zweryfikowano znajomość przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz Kodeksu Pracy. Pytano również kandydatów o znajomość zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych.
Sprawdzono praktyczne umiejętności przeliczenia wynagrodzenia z kwoty brutto na netto, rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem przez pracowników z urlopu macierzyńskiego według nowych zasad wprowadzonych do kodeksu pracy w październiku 2013 r. Zapoznano się z oczekiwaniami stających do konkursu pod kątem finansowym.

Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa - wybrała na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta: Panią Aleksandrę Malinowską, która wykazała się według oceny członków komisji najlepszą wiedzą merytoryczną do realizacji zadań na wyżej wymienionym stanowisku.
W związku z powyższym, komisja zaproponowała  zatrudnienie w/w w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie.

Na tym posiedzenie zakończono.Protokół sporządziła:
1 . Hanna Pionk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz