Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

O PZPOW

NA TEJ STRONIE: O PLACÓWCE | PARTNERZY | LOGO | PRZETARGI

 O PLACÓWCE

Nasze początki: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie utworzono we wrześniu 2007 roku. Powstał on poprzez połączenie placówek oświatowych z Małego Trójmiasta Kaszubskiego. 

W skład których wchodzą trzy odrębne placówki - PZPOW Wejherowo (dawniej Ognisko Pracy Pozaszkolnej Wejherowo), PZPOW Rumia (dawniej Ognisko Pracy Pozaszkolnej Rumia), Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Wejherowie oraz koła pozalekcyjne z Redy.

Od początku istnienia PZPOW w Wejherowie - dyrektorem placówki jest Andrzej Byczkowski. Od września 2009 roku wicedyrektorem ds. kultury jest Mariola Błaszczuk. Działem ds. sportu zajmuje się referent Bartłomiej Woźniak.
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie jest instytucją oświatowo - wychowawczą wpisaną w rejestr Placówek Wychowania Pozaszkolnego - Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Zajmujemy się kształceniem i edukacją w dziedzinach szeroko pojętej kultury i sportu. Koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności i zainteresowań dzieci i młodzieży. Dzięki uczestnictwu w zajęciach przez nas organizowanych można zdobyć wiedzę, nowe sprawności oraz poszerzyć horyzonty. Co przyda się nie tylko w kolejnych etapach edukacji ale także w życiu codziennym.

 

Nasza działalność: PZPOW propaguje w regionie Małego Trójmiasta Kaszubskiego, a także w całym województwie pomorskim, szeroko pojmowaną działalność kulturalną i sportową. Prowadzi koła zainteresowań, organizuje różnorakie wydarzenia kulturalne (spotkania z artystami, pokazy filmowe, przestawienia teatralne, udział w programie "międzynarodowa wymiana młodzieży" itd.), organizuje również wiele konkursów między innymi plastycznych, literackich, wokalnych czy tanecznych (z większych wymienić należy: Pomorski Konkurs Literacko - Plastyczny "Gwiazdka Tuż... Tuż...", Powiatowy Konkurs Plastyczno - Fotograficzno - Filmowy "Prawa Człowieka", Przegląd Talentów Wokalnych czy Konkurs "Powiat Wejherowski Okiem Fotografa i Plastyka") a także zawody w wielu dziedzinach sportowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada czy Licealiada).

 

Dzięki współpracy wielu nauczycieli z różnych szkół w Rumi, Redzie i Wejherowie, oraz animatorów kultury pracujących w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych, powstało kilkadziesiąt kół zainteresowań oraz sekcji sportowych. Na nasze zajęcia uczęszczają dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Są one laureatami wielu konkursów i zawodów powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.
Koła działające pod patronatem PZPOW w Wejherowie to między innymi: Studio Wokalne, Koło Teatralne, Galeria Młodego Twórcy, Koło Informatyczno - Fotograficzne, Warsztaty Plastyczne FormART, Koło Filmowo - Telewizyjne oraz kilkanaście kół prowadzonych w Rumi i w Redzie.
Natomiast sekcje sportowe to między innymi: Lekkoatletyka, Piłka Ręczna, Piłka Siatkowa, Piłka Nożna, Tenis Ziemny, Judo, Sporty Obronne, Nordic Walking, Koło Turystyczne (kajaki), Modelarnia - radiojachting czy też Koszykówka.

Należy nadmienić iż uczestnictwo w każdych zajęciach prowadzonych przez naszą Placówkę jest darmowe, podobnie jak materiały z których korzysta młodzież podczas naszych zajęć.

Pracownie artystyczne znajdujące się w budynku PZPOW 
przy ul. 3 Maja 49 w Wejherowie:

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych zajęciach pozaszkolnych!


DANE TELEADRESOWE:                                                                   

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie

ul. 3 maja 49

84-200 Wejherowo

tel./fax.: (58) 672-45-92

e-mail.: pzpow@op.pl

 

PARTNERZY

  LOGO PZPOW


Kliknij prawym przyciskiem myszy na obrazku, 
a następnie wybierz "Zapisz obrazek jako..."

Logo 150 x 102 px  oraz 600 x 409 px


 

 PRZETARGI

Aktualnych przetargów brak