Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

wtorek, 11 września 2012

Relacja z uroczystego podsumowania konkursu "Prawa Człowieka - oczami Tolerancji"W dniu 7 września br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastyczno - fotograficzno-filmowego „Prawa człowieka - oczami tolerancji”. Konkurs ten jest już naszą drugą imprezą w ramach projektu „Kultura dla tolerancji” (pierwszą została zorganizowana w czerwcu i nosiła nazwę Powiatowej Olimpiady Sportowej, w której udział wzięli reprezentanci wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego na czele z ich koordynatorami).

Uroczystość uświetnił koncert trzech międzynarodowych zespołów, w skład których wchodziła młodzież z Polski, Niemiec i Litwy – występ ten odbył się w ramach międzynarodowego projektu „Music meets Culture for tolerance.” Motyw przewodni tego projektu doskonale wpasował się w tematykę naszego: „Kultura dla tolerancji”, a tym samym w klimat podsumowania niniejszego konkursu. Każdy z zespołów zaprezentował jeden utwór o tematyce tolerancji oraz jeden własnego autorstwa – zaśpiewany w kilku językach.

Tolerancja to poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych. Tolerancja to zdolność rozpoznawania i szanowania opinii, działań i zachowań  innych ludzi. Mówiąc o tolerancji nie sposób pominąć aspektu dyskryminacji, czyli nierównego traktowania, którego doświadczają konkretne osoby lub grupy ze względu  na swoją płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub etniczne, religię lub światopogląd, stopień sprawności fizycznej, stan zdrowia, wiek, orientację seksualną, status społeczny i ekonomiczny. Wartości, które są szczególnie ważne w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej to: równość, wolność i godność. Aby pielęgnować i wdrażać w codzienne życie te wartości oraz uczyć w szkołach szeroko pojętej tolerancji powstał program, który jest realizowany we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Tymi słowami Pani Mariola Błaszczuk – Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie przywitała zgromadzonych gości, koordynatorów projektu, laureatów konkursu, nauczycieli, uczestników projektu oraz gości z zagranicy.
Prace plastyczne i fotograficzne laureatów konkursu można było obejrzeć na wystawie przygotowanej w Muzeum, natomiast projekcja nagrodzonych filmów odbyła się w trakcie uroczystości .

Poniżej możecie Państwo obejrzeć występ zespołów międzynarodowych, który uświetnił podsumowanie naszego konkursu:                                                                    

Barbara Bobkowska