Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

czwartek, 24 sierpnia 2017

Wyniki konkursu pt. "Nie zamykaj oczu na przemoc"

                                                           Wejherowo, dnia 24.08.2017 roku

OGŁOSZENIE LAUREATÓW W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„ NIE ZAMYKAJ OCZU NA PRZEMOC”

Na podstawie § 6 ust 2 Regulaminu konkursu plastycznego pn. „Nie zamykaj oczu na przemoc” skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wejherowskiego Kapituła konkursu
przedstawia laureatów konkursu:


W kategorii „ PRZEMOC W RODZINIE”
Spośród 9 zgłoszonych prac przyznano nagrody i wyróżnienia:

I NagrodaDominika Przygocka  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
    za pracę pt. „To co niewidoczne”

II Nagroda – Paulina Richert - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
                           za pracę pt. „ Mamo przecież ja was tak kocham….”

III Nagroda – nie przyznano

Wyróżnienie I – Jakub Wiśniewski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
 za pracę pt. „ Nie bądź obojętny”

Wyróżnienie II- nie przyznano

W kategorii „ PRZEMOC RÓWIEŚNICZA”
Spośród 6 zgłoszonych prac przyznano nagrody i wyróżnienia:

I NagrodaSylwia Rąpczyk  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - Specjalny Ośrodek
                        Szkolno – Wychowawczy nr 1 za pracę pt. „Widzę”

II Nagroda – Alicja Świątek - Brzezińska – Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Rumi
                           za pracę pt. „ Nie zamykaj oczu na cudzą krzywdę”

III Nagroda – nie przyznano

Wyróżnienie I – Dominika Klamrowska – Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Wejherowie
 za pracę pt. „ Właśnie ty możesz zapobiec przemocy! Widzisz - Reaguj”

Wyróżnienie II- nie przyznano
W kategorii „ CYBERPRZEMOC”
Spośród 7 zgłoszonych prac przyznano nagrody i wyróżnienia:

I NagrodaWiktora Michalak  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
za pracę pt. „W sieci”

II Nagroda – Jakub Kłusiński – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
za pracę pt. „ Życie w sieci się nie kończy”

III Nagroda – Arkadiusz Skowroński - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
za pracę pt. „ Zostawcie mnie w spokoju”

Wyróżnienie I  – Michał Tylus – Zasadnicza Szkoła Zawodowa  nr 5 w Wejherowie
 za pracę pt. „ Razem przeciw cyberprzemocy”

Wyróżnienie II – Karolina Narloch – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Wejherowie
 za pracę pt. „ Stop cyberprzemocy”

Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną w dniu 21 września 2017 roku podczas powiatowej konferencji pt. „Powiat Wejherowski bez przemocy”, która odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie, wkład pracy, wrażliwość społeczną i artystyczną.                                                                      Kapituła Konkursu

poniedziałek, 17 lipca 2017

Podsumowanie projektu wakacyjnego      W dniach 03.07 – 14.07.2017 roku w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie odbywał się projekt wakacyjny dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego. Podczas tych dwóch tygodni 13 instruktorów zatrudnionych w naszej placówce, prowadziło zajęcia sportowe oraz kulturalne. Od poniedziałku do piątku osoby, które zgłosiły się do naszego projektu, w godzinach od 10.00 do 14.00 miały możliwość spędzenia aktywnie czasu wolnego. Uczestnicy zostali wprowadzeni np. w świat wełny i filcowania na mokro, samodzielnie tworzyli i ozdabiali rzeczy codziennego użytku, poznawali różne techniki malarsko-plastyczne, a także uczestniczyli w dwóch warsztatach śpiewu. Podczas zajęć sportowych dzieci brały udział w licznych grach i zabawach ruchowych, dzięki którym mogły poprawić swoją koordynację ruchową oraz sprawność. Zabawy miały charakter ogólnorozwojowy.  Liczyła się dobra zabawa i propagowanie wśród najmłodszych zdrowego trybu życia. Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie przychodzili na sportowe zajęcia, które były prowadzone na świeżym powietrzu albo w naszej placówce. Instruktorzy wykorzystywali w terenie najczęściej obszar Parku Majkowskiego, w którym można było przeprowadzić szereg bardzo ciekawych gier i zabaw ruchowych, m. in. podchody, które bardzo spodobały się wszystkim dzieciom.poniedziałek, 3 lipca 2017

PLAN ZAJĘĆ PODCZAS WAKACJI W OKRESIE 3-14.07.2017r.

Plan zajęć podczas wakacji w okresie 3-14 lipca 2017r.

Rekrutacja dla chętnych na zajęcie w w/w okresie została ZAKOŃCZONA.Zajęcia w PZPOW w Wejherowie przy ul 3 Maja 49 w godz. 10-14
1
03.07.2017 (poniedziałek)

Jankowska-Giermek Edyta
zajęcia plastyczne (mozaika)
2
04.07.2017 (wtorek)              

Fręśko Bogna
Kowal Alicja
plastyczne rozmaitości
3
05.07.2017 (środa)

Woźniak Bartłomiej
Piekut Marcin
zajęcia sportowe
4
06.07.2017 (czwartek)

Kitel Monika
Gutowski Przemysław
zajęcia wokalne i sportowe
5
07.07.2017 (piątek)
Jaszewski Mariusz (ZSP 2)
gry i zabawy sportowe6
10.07.2017 (poniedziałek)

Elżanowski Czesław
Bernaciak Walerian
gry i zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu
7
11.07.2017 (wtorek)
Bigoszewska Agata
zajęcia sportowe
8
12.07.2017 (środa)
Jaszewski Mariusz (ZSP 2)
gry i zabawy sportowe
9
13.07.2017 (czwartek)

Anna Lewalska
zajęcia plastyczne
10
14.07.2017 (piątek)
Korthals-Tartas Weronika
zajęcia wokalne
 Dodatkowo dla pozostałych chętnych odbędą się  niżej wymienione zajęcia:
Zajęcia poza PZPOW
1
03.07.2017 (poniedziałek)

Baranowska Krystyna – zajęcia z grafiki komputerowej w godz. 9-12 w SP nr 10 w Rumi
Milewska Romualda - zajęcia z j. niemieckiego
w godz. 9-13 w SP nr 9 w Rumi
2
04.07.2017 (wtorek)              

Klein-Szalkowska Joanna - zajęcia wokalne w godz. 12-16 w ZSP nr 1 w Rumi
Kwiatkowska Joanna - zajęcia sportowe w godz. 9-11:30 w ZSP nr 4 w Wejherowie
3
01 i 05.07.2017 (sobota i środa)

Czonstke Mirosław
pływanie kajakiem po kanale, Wejherowo,
ul. Przemysłowa 44 – zachodnia strona cementowni, zbiórka o godz. 10:00
4
08.07.2017 (sobota)
Szmidtka Wiesław (11-14, marszobieg z mapą i kompasem, Luzino – ścieżka zdrowia)
5
12.07.2017 (środa)
Degórski Andrzej
tenis ziemny w godz. 10-14 korty tenisowe
w Redzie