Projekty

Nasze projekty

 1. My beatiful Baltic. Hanza
 2. My Europe
 3. Młodzieżowe Lato Sztuki
 4. Czwartki Lekkoatletyczne
 5. Oczami Tolerancji

wtorek, 20 grudnia 2011

Relacja z uroczystości wręczenia nagród laureatom Gwiazdki Tuż... Tuż...

Jak co roku o tej porze Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie zorganizował uroczyste wręczenie nagród laureatom naszego Konkursu Gwiazdka Tuż...Tuż...
Konkurs ten cieszy się ogromną popularnością i z roku na rok przybiera na sile.
W tym roku otrzymaliśmy aż 1031 prac konkursowych, w tym:


 • w kategorii: szopki - 51
 • w kategorii: kartka świąteczna - 632
 • w kategorii: grafika komputerowa - 209
 • w kategorii: prace literackie - 139

Jury w tym roku miało nie lada dylemat, żeby wśród tylu pięknych prac wybrać zwycięzców. W każdej kategorii wiekowej dostrzec można było niezwykłe zaangażowanie uczestników w przygotowanie swojej pracy na konkurs. Na szczególna uwagę zasługują tutaj misternie zbudowane szopki, prace najmłodszych wykonywane techniką komputerową z licznymi starannie malowanymi detalami czy wykonane różnorodną techniką kartki świąteczne.
 To właśnie włożony trud w pracę, samodzielność wykonania pracy i jej estetyka okazały się najistotniejszymi elementami podczas ich oceniania.
Uwagę jury zwróciły piękne i dojrzałe wiersze Pauliny Sokołowskiej. Uznając je za najlepsze w całej kategorii „Prace literackie”. Jury przyznało również nagrodę specjalną w postaci słodkości dla dzieci z oddziału przedszkolnego SSP nr 1 w Wejherowie za nadesłanie ogromnej ilości prac, a także dla koła „Tulipanki” z Prusewa za liczne prace na szkle.


Cieszy nas fakt, że oprócz zaprzyjaźnionych, co roku biorących udział w naszych konkursach szkół z Wejherowa, Rumi, Bolszewa i Gdyni - w tym roku przyłączyły się nowe szkoły z takich miejscowości jak: Wyszecino, Barłomino, Częstkowo, Chmielno, Sychowo, Bożepole. Mamy nadzieję, że ten Bożonarodzeniowy  Konkurs zachęci do dalszej tak owocnej pracy w pozostałych naszych konkursach.
 
 
Rozdanie nagród wraz z wernisażem prac plastycznych odbyło się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie - w przedświąteczny poniedziałek (19 grudnia).  
XVIII edycję konkursu poprowadziła wicedyrektor PZPOW - Mariola Błaszczuk.

Oprawą muzyczną zajęła się nasza nauczycielka - Monika Kitel wraz z zespołem wokalnym PZPOW. Zebrani laureaci i goście mogli zatem obejrzeć prace, wysłuchać wyróżnione utwory literackie a także posłuchać przepięknej aranżacji kolęd i pieśni świątecznych w wykonaniu: Martyny Mazur, Antoniny Czoski i agaty Ciesiołkiewicz.

Więcej zdjęć i relacje z przebiegu uroczystości możecie Państwo obejrzeć:

http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2011-12-22/06/gwiazdka-tuz-tuz.html 

https://picasaweb.google.com/sulas64/Konkurs?authkey=Gv1sRgCLPwo7fxro_IRw&feat=email#

czwartek, 24 listopada 2011

ZAPRASZAMY NA KONKURS "GWIAZDKA TUŻ... TUŻ..."I. Cele konkursu:
1.    Utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych przez sztukę.
2.    Wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, regionalnych i rodzinnych.
3.    Zapoznanie z tradycją regionu.
4.    Popularyzacja i prezentacja twórczości dziecięcej.
5.    Podtrzymanie tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami bożonarodzeniowymi funkcjonującymi w kulturze polskiej.

II. Tematyka:
1.      Szopka Bożonarodzeniowa.
2.      Kartki świąteczne o tematyce: „Boże Narodzenie na Kaszubach (własnej miejscowości), świąteczne i noworoczne obrzędy religijne i rodzinne: tradycja i współczesność”.
3.      Opowiadania lub wiersze własne związane z Bożym Narodzeniem
      i Nowym Rokiem.

III. Adresat:
     Uczniowie szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

IV. Prace oceniane będą w następujących kategoriach i grupach wiekowych:
1. Szopka trójwymiarowa
2. Prace literackie – poezja, proza ( należy dostarczyć w 3 egzemplarzach )
3. Kartki świąteczne – techniki plastyczne: malarstwo, grafika, kolaż, itp. (format
    max. A 5)
4. Kartki świąteczne – technika: grafika komputerowa (format max. A 5)

Grupy wiekowe:
  - klasy 0 - III SP,
  - klasy IV - VI SP,
  - klasy gimnazjalne
        - młodzież ponadgimnazjalna

V. Termin i miejsce nadsyłania prac:
·         Terminem ostatecznym nadsyłania prac jest dzień 9 grudnia 2011 r.  (liczy się data dostarczenia, nie data stempla pocztowego)
·         Prace można również dostarczać osobiście do placówki  w godz. 9 – 15 
VI. Prace zgłoszeniowe powinny zawierać na trwałe przymocowany następujący opis:
 • imię i nazwisko autora oraz nauczyciela           
 • data urodzenia/klasa autora
 • nazwa, adres placówki, tel. kontaktowy, adres e-mail                   
 • adres i nr telefonu autora, adres e-mail
 • kategoria oraz grupa wiekowa

     Prace nie opisane według powyższego wzoru nie będą brały udziału w konkursie.

Uwaga!  Prace zbiorowe nie będą oceniane w konkursie !!!

VII. Termin wystawy pokonkursowej połączonej z wręczeniem nagród:
    1. O terminie i miejscu wręczenia nagród oraz wystawy pokonkursowej laureaci
        zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

VII. Informacje ogólne:
 1. Odbiór szopek do 31.12.2011 r. (prac plastycznych oraz  literackich organizator nie zwraca).
           Po upływie w/w  terminu  prace  przechodzą na własność  organizatora, który
           zdecyduje o ich dalszym  losie.
2.    Organizatorzy  konkursu  zastrzegają  sobie prawo publikowania i reproduko-wania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 1. Werdykt Jury będzie ostateczny  i  nie będzie mógł  być kwestionowany. Jury ma prawo nie przyznać którejś z nagród.

piątek, 28 października 2011

Udział naszej młodzieży w warsztatach tanecznych w ramach Festynu Krymsko-tatarskiego w Gdańsku. I edycja projektu ,,Etno-Dialogu” - 20-25 X 2011r Gdańsk


 

20 października młodzież z koła tanecznego prowadzonego przez p. Adriannę Stachewicz wzięła udział w warsztatach, które odbyły się w Gdańsku z udziałem młodzieży z Krymu i Ukrainy.
 
Młodzież krymsko-tatarska to profesjonalny zespół Qirim, który miał za zadanie nauczyć tańca ludowego naszą młodzież. Nasi uczestnicy z kolei podzielili się umiejętnościami hip-hopu i break dance. Wspólne zmagania taneczne zaowocowały koncertem i występem w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. W bogatym  i atrakcyjnym programie młodzież poznała dziedzictwo kulturowe           i historyczne Tatarów Krymskich, uczestniczyła w koncertach, podczas których zaprezentowane zostały ludowe i współczesne kompozycje tatarskie z akompaniamentem porywających aranżacji taneczno-wokalnych. 
 
Młodzież uczestniczyła również w Modlitwie o Pokój.       W niedzielę pod namiotem na dziedzińcu kościoła Świętej Trójcy wspólną modlitwę odmówili katolicy i przedstawiciele wspólnot mniejszościowych z Pomorza.

       Podczas warsztatów uczestnicy zaprzyjaźnili się, wymienili adresy i z niecierpliwością oczekują spotkania na Krymie. 
poniedziałek, 24 października 2011

III miejsce grupy teatralnej "W rozproszeniu" w Przeglądzie Małych Form Teatralnych

W tym roku VI Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka odbył się pod tytułem "Oko Poety - odsłona druga" i trwał dwa dni.  

W piątek 21 października wystąpiło 5 zespołów teatralnych, w sobotę natomiast 10.

Jesteśmy dumni, że nasza grupa teatralna pn.:          "W rozproszeniu" prowadzona przez Pana Tomasza Jurkiewicza wystawiła "Teatrzyk Zielona Gęś przedstawia" zdobywając wysokie III miejsce

VI Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych realizowany jest przez Wejherowskie Centrum Kultury wraz z Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Prezydenta Miasta Wejherowa oraz Stowarzyszeniu Absolwentów LO im. Króla Jana III Sobieskiego.


Modlitwa o pokój - Asyż w Gdańsku


23 października br. na dziedzińcu Kościoła Św. Trójcy w Gdańsku  odbyły się uroczystości związane z 25 rocznicą spotkania międzyreligijnego w Asyżu. We wspólnej modlitwie udział wzięli katolicy i przedstawiciele wspólnot mniejszościowych z Pomorza. 

Spotkanie przygotowali Franciszkanie we współpracy z Gminą Muzułmańską oraz Niezależną Gminą Wyznania Mojżeszowego w Gdańsku. Druga część "Asyża..." odbędzie się 8 listopada br. o godz. 18.00 w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Tym razem Sympozjum Jedności zatytułowane zostało "Droga do miejsc świętych". Moderować je będzie red. Adam Hlebowicz. Zaproszenie przyjęli m.in.: Helena Szabanowicz "Moja pielgrzymka do Mekki", Jakub Skrzypczak "Święte Miasto Jeruzalem", Grzegorz Górny "Tradycje polskiego pielgrzymowania" oraz trzej Pielgrzymi: Dominik, Wojciech i Roman "Z Moskwy, Fatimy i Jerozolimy do Asyżu".
Cieszy fakt, że w tegorocznym Asyżu wzięła udział młodzież z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, która z zaciekawieniem uczestniczyła w ceremonii odmawiania modlitwy o pokój w językach różnych religii. środa, 19 października 2011

Uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego: „Św. Maksymilian M. Kolbe – 25 Lat Istnienia Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku”W dniu 15 października 2011r. na Wyspie Sobieszewskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Plastycznym pn.: „Św. Maksymilian M. Kolbe – 25 Lat Istnienia Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku”, którego organizatorami byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz nasz stały partner w programach międzynarodowych - Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku.

Cieszy nas fakt, iż w konkurs tak licznie włączyły się szkoły powiatu wejherowskiego (w sumie na konkurs wpłynęło 156 prac plastycznych), a laureatkami zostały również uczestniczki naszej placówki.
Uroczystego wręczenia nagród dokonali Dyrektor PZPOW w Wejherowie – Pan Andrzej Byczkowski oraz Dyrektor DMK w Gdańsku – o. Roman Zioła OFM Conv.

Oto osoby nagrodzone w konkursie:
w kategorii: gimnazjum:
I m. – Maria Zimniak z Gimnazjum Katolickiego w Gdyni
ex equo           I m. – Alicja Went z Gimnazjum nr 1 w Rumi
II m. – Katarzyna Cywińska z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
ex equo           II m. -  Adrianna Popowicz z Gimnazjum Katolickiego w Gdyni
                        III m. – Agnieszka Grzegorzewska z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
ex equo           III m. – Klementyna Ostajewska z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie

Wyróżnienia:
Bartłomiej Szwarc z Gimnazjum Katolickiego w Gdyni
Filip Maksymilian Sajnok z Gimnazjum Publicznego w Luzinie
Sylwia Formella z Gimnazjum nr 2 w Wejherowie
Anna Szlaga z Gimnazjum Publicznego w Luzinie

w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne:
I m. – Emilia Baran z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
II m. –  Patrycja Lizakowska z Liceum Katolickiego w Gdyni
                        III m. – Kinga Jarmulewska z Liceum Ogólnokształcącego nr 1
w Wejherowie
Wyróżnienia:
Aleksandra Tempska z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
Philina Dzienisz z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Wejherowie

Podsumowanie tego konkursu miało miejsce podczas obchodów 25-lecia Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Gdańsku, gdzie odbywały się  prezentacje działalności prowadzone przez franciszkańskie agendy.  Oprócz koncertów zespołu, stoisk dzieł prowincji i loterii misyjnej zaprezentowana została działalność Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego. Podczas obchodów można było otrzymać informator nt projektu „Wyspa Św. Franciszka” i prowadzonych przez DMK programów i zobaczyć filmy z projektów młodzieżowych, w których udział brała nasza młodzież.
Ponadto DMK w Gdańsku zaprosiło naszą młodzież do uświetnienia całego programu - występem grupy tanecznej (pod kierownictwem Pani Adrianny Stachewicz) i wokalistek Studia Wokalnego pod opieką Pani Moniki Kitel. 
W programie wystąpili:
 • Zespół taneczny z PZPOW w Wejherowie: Hip-hop
 • Barbara Bobkowska z piosenką „Ave Maria” z repertuaru Beyonce Knowles
 • Antonina Czoska z piosenką „Laugh” z repertuaru Natalie Cole
 • Klaudia Kułakowska, Iwona Gaffke, Antonina Czoska z piosenką „Goodnight sweetheart”
 • Klaudia Kułakowska, Iwona Gaffke, Antonina Czoska z piosenką „Hallelujah – Hallelujah”  (wersja ze Shreka)
 • Zespół: Monika & DeTe z piosenką „Nie chcę wiedzieć”   

Występy naszej młodzieży możecie obejrzeć Państwo poniżej: 


 

Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych


W dniu 12.10.2011 roku na stadionie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Zawody były eliminacją do Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady oraz  Licealiady, który odbędzie się 20.10.2011 roku w Garczynie. W rywalizacji wzięło udział ponad 400 zawodników i zawodniczek z całego Powiatu Wejherowskiego. Poziom sportowy zawodów był bardzo wysoki i wyrównany i przysporzył licznie zgromadzonym kibicom mnóstwo pozytywnych emocji oraz wrażeń. Na zakończenie zawodów najlepsi zawodnicy i zawodniczki zostali nagrodzeni medalami i dyplomami które wręczał: Vice Starosta Wejherowski – Pan Jan Domański, Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych – Pan Andrzej Byczkowski oraz Referent ds. sportu w  Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych – Bartłomiej Woźniak. Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wejherowie oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie.
Wyniki uzyskane w dniu zawodów:

Szkoły podstawowe:
Dziewczęta:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi (Katarina Thomaidou, Wioleta Dejewska, Michalina Rosinke, Kamila Hinz, Aleksandra Mroczek, Magdalena Orlicka, Dagmara Hirsz, Anna Jałocha, Agata Kurek, Weronika Hoppe, Agata Okroj, Magdalena Konkel, opiekun drużyny – Pani Agata Mazur)
II miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Luzinie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Łęczycach
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Łebnie
VII miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie

Chłopcy:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi (Dawid Grzywiński, Bartosz Koc, Marcin Michalak, Piotr Wojtaś, Mikołaj Gołąbek, Paweł Flatau, Piotr Młynarczykowski, Krzysztof Grablowski, Kacper Brechelke, Mikołaj Karłowski, Szymon Makarski, Patryk Wrzałek, Sylwester Szweda, opiekun drużyny – Pani Agata Mazur)
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 w Wejherowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Luzinie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie
V miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Kielnie
VII miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kostkowie
VIII miejsce – Szkoła Podstawowa w Łęczycach

Szkoły gimnazjalne:
Dziewczęta:
I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Redzie (Martyna Wróbel, Michalina Stolińska, Alicja Grudnowska, Karolina Roszman, Magdalena Siry, Dominika Renusz, Agnieszka Mostowska, Patrycja Szlage, Daria Kohnke, Martyna Niećko, Paula Parzątka – Lipińska, Karolina Jakubowska, opiekun drużyny – Pani Alicja Siry i  Pani Ilona Myszk)
II miejsce – Gimnazjum w Szemudzie
III miejsce – Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie
IV miejsce – Gimnazjum nr 1 w Rumi
V miejsce – Gimnazjum w Luzinie
VI miejsce – Gimnazjum nr 2 w Wejherowie
VII miejsce – Samorządowe Gimnazjum w Kostkowie

Chłopcy:
I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Redzie ( Karol Sobierajski, Krzysztof Żuczkowski, Kacper Ziętkowski, Mateusz Rzepa, Jakub Płowy, Kryspin Zyśk, Cyprian Zdankiewicz, Patryk Razumienko, Maciej Andruszyński, Krystian Chmura, Dawid Hebel, Kamil Kierznikiewicz, opiekun drużyny – Pan Krzysztof Jędrzejewski)
II miejsce – Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie
III miejsce – Gimnazjum nr 1 w Rumi
IV miejsce – Gimnazjum w Luzinie
V miejsce – Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
VI miejsce – Samorządowe Gimnazjum w Gniewinie
VII miejsce – Gimnazjum w Szemudzie

Szkoły ponadgimnazjalne:
Dziewczęta:
I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie (Dorota Grablowska, Karolina Dreylak, Angelika Bużan, Kinga Bużan, Kinga Damps, Martyna Lidzbarska, Julia Bieszk, Anna Sirocka, Klaudia Kwiatkowska, Angelika Lińska, Natalia Behmke, Katarzyna Hinc, Martyna Semmerling, opiekun drużyny – Pani Barbara Bączek – Motała i Pan Mirosław Haydel)
II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  w Wejherowie
III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie
IV miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie
V miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
VI miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Chłopcy:
I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie (Konrad Grzenkowitz, Mateusz Boyke, Wojciech Gruba, Marcin Nadolski, Sebastian Kowalski, Karol Kass, Maciej Żurowski, Mariusz Grzywacz, Patryk Wejer, Damian Gruba, Dariusz Krzysztofik, Przemysław Krefta, opiekun drużyny – Maria Maj – Roksz, Sławomir Szmuda)
II miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie
III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
IV miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie
V miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie
VI miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wejherowie
VII miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi
VIII miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
IX miejsce – Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie

                       Najlepsi zawodnicy Szkół Ponadgimnazjalnych z Wicestarostą - Janem Domańskim                                               i Dyrektorem PZPOW - Andrzejem Byczkowskim