Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

czwartek, 24 sierpnia 2017

Wyniki konkursu pt. "Nie zamykaj oczu na przemoc"

                                                           Wejherowo, dnia 24.08.2017 roku

OGŁOSZENIE LAUREATÓW W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„ NIE ZAMYKAJ OCZU NA PRZEMOC”

Na podstawie § 6 ust 2 Regulaminu konkursu plastycznego pn. „Nie zamykaj oczu na przemoc” skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wejherowskiego Kapituła konkursu
przedstawia laureatów konkursu:


W kategorii „ PRZEMOC W RODZINIE”
Spośród 9 zgłoszonych prac przyznano nagrody i wyróżnienia:

I NagrodaDominika Przygocka  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
    za pracę pt. „To co niewidoczne”

II Nagroda – Paulina Richert - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
                           za pracę pt. „ Mamo przecież ja was tak kocham….”

III Nagroda – nie przyznano

Wyróżnienie I – Jakub Wiśniewski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
 za pracę pt. „ Nie bądź obojętny”

Wyróżnienie II- nie przyznano

W kategorii „ PRZEMOC RÓWIEŚNICZA”
Spośród 6 zgłoszonych prac przyznano nagrody i wyróżnienia:

I NagrodaSylwia Rąpczyk  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - Specjalny Ośrodek
                        Szkolno – Wychowawczy nr 1 za pracę pt. „Widzę”

II Nagroda – Alicja Świątek - Brzezińska – Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Rumi
                           za pracę pt. „ Nie zamykaj oczu na cudzą krzywdę”

III Nagroda – nie przyznano

Wyróżnienie I – Dominika Klamrowska – Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Wejherowie
 za pracę pt. „ Właśnie ty możesz zapobiec przemocy! Widzisz - Reaguj”

Wyróżnienie II- nie przyznano
W kategorii „ CYBERPRZEMOC”
Spośród 7 zgłoszonych prac przyznano nagrody i wyróżnienia:

I NagrodaWiktora Michalak  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
za pracę pt. „W sieci”

II Nagroda – Jakub Kłusiński – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
za pracę pt. „ Życie w sieci się nie kończy”

III Nagroda – Arkadiusz Skowroński - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
za pracę pt. „ Zostawcie mnie w spokoju”

Wyróżnienie I  – Michał Tylus – Zasadnicza Szkoła Zawodowa  nr 5 w Wejherowie
 za pracę pt. „ Razem przeciw cyberprzemocy”

Wyróżnienie II – Karolina Narloch – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Wejherowie
 za pracę pt. „ Stop cyberprzemocy”

Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną w dniu 21 września 2017 roku podczas powiatowej konferencji pt. „Powiat Wejherowski bez przemocy”, która odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie, wkład pracy, wrażliwość społeczną i artystyczną.                                                                      Kapituła Konkursu