Projekty

Nasze projekty

 1. My beatiful Baltic. Hanza
 2. My Europe
 3. Młodzieżowe Lato Sztuki
 4. Czwartki Lekkoatletyczne
 5. Oczami Tolerancji

ZAŁOŻYCIEL RJK PZPOW BLIZA-BALEX METAL

Kazimierz Dzięcielski (ur. 3 marca 1933 w Wejherowie, zm. 9 mają 2003 r.) - nauczyciel oraz założyciel i instruktor – menadżer Modelarni Okrętowej „Bliza”. W roku 2011 odbyła się uroczystość 60-lecia założenia RJK PZPOW BLIZA-BALEX METAL.

Życiowym osiągnięciem Kazimierza Dzięcielskiego było, bezsprzecznie, utworzenie i prowadzenie, przez 53 lata (z przerwą na służbę wojskową), Modelarni Okrętowej „Bliza”. Wychował on pokolenie, które jest dobrze wykształcone, posiadające własne firmy, zajmujące wysokie stanowiska, doskonale radzące sobie w pracy zawodowej i co najważniejsze aktywne oraz twórcze. Działają oni do dziś, w Klubie Seniora przy Modelarni. Dzięki czemu mają ciągły kontakt z tym co robili przez lata, gdzie kształtowali swoje charaktery.

Natomiast sama Modelarnia Okrętowa „Bliza” (radiojachting) działa nadal, pod patronatem Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie, prowadzona przez Marka Gorlikowskiego. Oraz nadal zdobywa krajowe jak i światowe wyróżnienia. Została, między innymi, nagrodzona podczas XV Mistrzostw Świata „NAVIGA” - jachtów sterowanych radiem na Węgrzech (2009) - zawodnicy „Blizy” BalexMetal - Mateusz Muller oraz Adam Oksiński zdobyli wtedy złoto i srebro.


Kazimierz Dzięcielski to także autor książek ABC modelarstwa okrętowego” (współautor - Leon Staniszewski), „Modelarstwo pływające”, skryptu „Budowa regatowych modeli żaglowych” oraz blisko osiemdziesięciu publikacji zamieszczonych w fachowych czasopismach.

Od roku 1976 był on, przez kilkanaście lat, przewodniczącym Podkomisji Sportowej przy Centralnej Komisji Modelarskiej ZG Ligi Obrony Kraju. Ponad 20-letni członek Komisji „Żagli” - Światowej Organizacji Modelarstwa Okrętowego NAVIGA. Posiadał także uprawnienia sędziego międzynarodowego najwyższej klasy oraz pełnił obowiązki kierownika stanowiska startowego. Był członkiem jury licznych regat międzynarodowych w kraju jak i za granicą, w tym Mistrzostw Europy i Świata.

Najważniejszymi z wyróżnień jakimi został odznaczony były: Honorowa Iglica Światowej Organizacji Modelarstwa Okrętowego NAVIGA oraz Statuetka Jakuba Wejhera. Inne istotne odznaczenia to między innymi:
 • Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” (1965)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (1969)
 • Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1973)
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1974)
 • Złota odznaka ZNP (1974)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1974)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1975)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1982)
 • Złoty medal Za Zasługi dla LOK (1983)
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1983)
 • Najlepszy Sportowiec i Najlepszy Trener Powiatu Wejherowskiego (2002)
W 2001 roku Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie (aktualnie Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie), w ramach uczczenia 50-tej rocznicy powstania Modelarni „Bliza” wydało monografię Dzięcielskiego o tytule „Droga do medali”. 

W roku 2011 nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej  Kazimierza Dzięcielskiego.
Krótka historia Modelarni „Bliza”.

 • Już w maju 1960 roku 11-osobowa grupa wystartowała w wojewódzkich zawodach żaglowych, a od 1964 r. również redukcyjnych modeli pływających statków i okrętów.
 • W listopadzie 1971 r. kilkunastu wieloletnich uczestników utworzyło oddzielne koło zwane Klubem Seniora.
 • Modelarnia w 1990 r. zainicjowała organizacje regat jachtów sterowanych radiem na jeziorze Zawiat w Bieszkowicach pod nazwą "Regaty zakończenia sezonu...", w ramach obchodów 350-lecia miasta zorganizowano regaty o puchar Prezydenta Miasta Wejherowa.
 • Ewenementem na skalę krajową w uprawianej dyscyplinie było objęcie w kwietniu 1999 r. sponsoringu strategicznego przez BALEXMETAL-spółka z o.o. w Bolszewie.
 • W okresie 1964 r. do 2000 r. reprezentanci modelarni „Bliza” zdobyli łącznie 191 medali w mistrzostwach Polski: 74 złote, 65 srebrnych i 52 brązowe, a także 5 medali w mistrzostwach świata: 1 srebrny i 4 brązowe.
 • Lista medalistów (do roku 2000) obejmuje 45 nazwisk, spośród których aż 30 zawodników sięgało po tytuły mistrzów Polski, w tym połowa wielokrotnie.
 • W roku 2009, podczas XV Mistrzostw Świata „NAVIGA” - jachtów sterowanych radiem na Węgrzech zawodnicy „Blizy” BalexMetal - zdobyli 6 medali, w tym złoto i srebro (Mateusz Muller, Adam Oksiński).

  ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA PAMIĄTKOWEJ TABLICY