Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

środa, 18 lutego 2015

Regulamin Powiatowej Licealiady w Halowej Lekkoatletyce
                                                       R E G U L A M I N
XIII HALOWYCH  MISTRZOSTW  POWIATU  WEJHEROWSKIEGO
SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH  W LEKKOATLETYCE
I. CEL.
-         popularyzacja lekkoatletyki wśród młodzieży
-         podnoszenie sprawności fizycznej wśród młodzieży
-         wyłonienie najlepszych lekkoatletów w powiecie wejherowskim

II. ORGANIZATOR
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo -  Wychowawczych w Wejherowie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi

 III. TERMIN I MIEJSCE
19.02.2014 r. (czwartek)  godz. 9:00
Hala Sportowa MOSiR w Rumi ul. Mickiewicza 49 tel: 58 771-17-36

IV. UCZESTNICTWO
-         Każda szkoła ponadgimnazjalna ma prawo zgłosić maksymalnie trzech     
zawodników w każdej konkurencji.
-         Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach
-         W zawodach startuje młodzież urodzona w roku 1995 i młodsi
-         Każdy uczestnik musi posiadać ważne badania lekarskie i legitymację szkolną

V. KONKURENCJE
-         Bieg na 30 m dziewcząt i chłopców
-         skok w dal z miejsca dziewcząt i chłopców
-         skok wzwyż dziewcząt i chłopców
-         pchnięcie kulą 4 kg dziewczęta, 6 kg chłopcy
-         biegi na 600 m dziewczęta, 1000 m chłopcy

VI. ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI
-         w biegach na 30 m odbędą się eliminacje oraz finały A i B
-         w biegach na 600 i 1000 m - serie na czas
-         w pchnięciu kulą każdy zawodnik wykonuje trzy próby
      / pierwsza 8 zawodników wykonuje w finale dodatkowo 3 rzuty /
-         - w skoku w dal każdy zawodnik wykonuje trzy próby
      / pierwsza 8 zawodników wykonuje w finale dodatkowo 3 skoki / 

VII. PUNKTACJA
Za poszczególne konkurencje przyznaje się punkty pomocnicze wg. zasad:
1m – 9 pkt, 2m – 7 pkt, 3m – 6 pkt, 4m – 5 pkt, 5m – 4 pkt, 6m – 3 pkt, 7m – 2 pkt, 8m – 1 pkt

VIII. SPRAWY FINANSOWE
Koszty organizacji zawodów pokrywa PZPOW w Wejherowie.
Koszty przejazdu ponoszą ekipy we własnym zakresie.

IX. NAGRODY
-  Za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymają medale i dyplomy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenia na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w  Rumi. Sprawy nie ujęte regulaminem będzie rozstrzygać Organizator oraz Sędzia Główny zawodów. PZPOW w Wejherowie nie ubezpiecza uczestników zawodów szkolnych
                                                                                                                        
                                                                                                                        Dyrektor  PZPOW w  Wejherowie 
                                                                                                                                    Andrzej Byczkowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz