Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

poniedziałek, 19 listopada 2012

ZAPRASZAMY

do wzięcia udziału w XIX edycji konkursu plastyczno-literackiego  "Gwiazdka Tuż... Tuż..."

Prace oceniane będą w następujących kategoriach 
i grupach wiekowych:

1. Szopka trójwymiarowa
2. Prace literackie – poezja, proza ( należy dostarczyć w 3 egzemplarzach )
3. Kartki świąteczne – techniki plastyczne: malarstwo, grafika, kolaż, itp. 
    (format max. A 5)
4. Kartki świąteczne – technika: grafika komputerowa (format max. A 5)
       
Termin i miejsce nadsyłania prac:
Terminem ostatecznym nadsyłania prac jest dzień 7 grudnia 2012 r.   
(liczy się data dostarczenia, nie data stempla pocztowego)
Prace można również dostarczać osobiście do placówki  w godz. 8.00 – 16.00 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz