Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

wtorek, 7 czerwca 2016

Niemiecki bez granic
KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO W TERENIE     

    Wychowankowie koła języka niemieckiego „Niemiecki bez granic” realizując cele: 
         zrozumienie i szacunek dla innych kultur, rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań,
         kształtowanie świadomych odbiorców Kultury i sztuki,
                 rozwój kompetencji językowych.

    Uczestniczyli w drugim semestrze 2015/2016 wraz z opiekunem w wycieczkach:
·         do Centrum Herdera UG w Gdańsku – gdzie wzięli udział w lekcji bibliotecznej przeprowadzonej przez Panią dr Marię Żukowską oraz w lekcji „Vier Jahreszeiten”  przeprowadzonej przez opiekuna koła.
·          
       do Wejherowa

Ø   zwiedzanie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej: poznanie sylwetek sławnych ludzi naszego regionu, zapoznanie się z kulturą materialną Kaszub, germanizmy w języku polskim i kaszubskim;

Ø   zwiedzanie ważniejszych zabytków Wejherowa: Pałac Przebendowskich, ratusz, pomnik Wejhera, kamieniczki w rynku, kościoły.
Ø   wizyta w Powiatowym Ośrodku Placówek Oświatowo-Wychowawczych, gdzie spotkali się z Dyrekcją Placówki, a także uczestniczyli w zajęciach sztuki użytkowej prowadzonych przez Panią Wicedyrektor. Mariolę Błaszczuk i Aleksandrę Tempską z elementami słownictwa w j. niemieckim.W ramach relaksu grupa udała się do słynnej cukierni Wenty.

Opiekun koła: Romualda Milewska


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza