Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

poniedziałek, 9 czerwca 2014

Projekt pt. "My beautiful Hanza" - Lubeka - 18-25 maja 2014r.W dniach 18 - 25 maja 2014 r. odbyła się wymiana szkolna pomiędzy uczniami I LO (w tym uczestnicy koła z PZPOW) w Rumi a młodzieżą niemiecką z Lubeki oraz szkołą średnią ze Słupska. Koordynatorem projektu z ramienia Starostwa Powiatowego w Wejherowie jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych. 
 
Uczestnicy, pod opieką nauczyciela germanisty a zarazem opiekuna chóru PZPOW pani Joanny Klein–Szalkowskiej, wzięli udział w interesujących spotkaniach zorganizowanych z okazji obchodzonego tygodnia Hanzy. Uczestniczyli w warsztatach młodzieży międzynarodowej, przygotowali wieczór polski ze specjałami naszej kuchni, przeprowadzali uliczne wywiady, dotyczące Hanzy, których zwieńczeniem było przygotowanie filmu podsumowującego całe przedsięwzięcie. W międzyczasie, nasi podopieczni poznawali zakamarki Lubeki dzięki pomysłowym grom terenowym, zwiedzali przepiękne zabytki i integrowali się z młodzieżą niemiecką podczas zajęć typu "survival".
Niepowtarzalna okazja wymiany pozwoliła młodzieży poznać niemiecką kulturę jak i wziąć udział w jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, organizowanych u naszych zachodnich sąsiadów. 
Wszyscy mile wspominają spędzony w Lubece czas i cieszą się z nowo nawiązanych znajomości.