Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

czwartek, 16 stycznia 2014

Szkolenie dla psychologów, pedagogów i nauczycieli Starostwa Powiatowego w Wejherowie



W terminie 13-14 .01.2014 r. w Domu Pojednania i Spotkań im. Św .Maksymiliana Kolbego
w Gdańsku odbyło się szkolenie dla wybranej grupy specjalistów placówek oświatowych Powiatu Wejherowskiego - „Współczesne problemy i wyzwania młodzieży”.
                Szkolenie metodyczne zorganizowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie we współpracy
z Powiatowym Zespołem Placówek Oświatowo-Wychowawczych i DMK w Gdańsku.
                Po zakwaterowaniu w pokojach o godzinie 11.00 nastąpiło powitanie uczestników
oraz integracja grupy z wykorzystaniem ciekawych metod aktywizujących, min.
”wanted”- poszukiwany, poszukiwana. W szkoleniu wzięło udział 13 osób.




                Następnie koordynatorzy DMK Agnieszka Błaszczak oraz Jakub Garsta przeprowadzili warsztat z dynamiki grupy, procesu podejmowania decyzji stosując metodę nauki o tolerancji
i demokracji Betzavta.


 Po wyczerpującej psychoanalizie wszyscy udali się na pyszny obiad.


                Kolejno pani Katarzyna Stryjek z Polskiego Centrum Mediacji omówiła mediacje jako pokojowe rozwiązywanie konfliktów w szkole i grupie rówieśniczej. Zastosowała również atrakcyjne formy ćwiczeń aktywizujących jak np. skojarzenia ze słowem KONFLIKT, czy też zespołowe redagowanie listu do KOSMITY.

                Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, podczas której uczestnicy mieli okazję do  bliższego poznania i wymiany poglądów na temat doświadczeń w pracy z młodzieżą.
                Następnego dnia tuż po śniadaniu nastąpiła pełna mobilizacja i gotowość do dalszych zajęć.
                Mecenas Wojciech Bugaj wszystkich pozytywnie zaskoczył kompetencją i profesjonalizmem.

                Szczegółowo omówione zostały sposoby rozwiązywania problemów prawnych młodzieży na konkretnych przykładach, które z pewnością wzbogaciły wiedzę uczestników i utwierdziły
w przekonaniu, że porady prawne tego typu są niezbędne w każdej placówce.
                Po obiedzie nastąpiła ewaluacja szkolenia oraz rozdane zostały certyfikaty.
                Należy dodać, że szkolenie pod względem merytorycznym oraz metodycznym zostało bardzo wysoko ocenione w ankietach. Natomiast atmosfera, doskonała organizacja spotkania, profesjonalizm i kompetencja wykładowców w pełni usatysfakcjonowały i spełniły oczekiwania uczestników, zachęcając tym samym wszystkich  do udziału w kolejnych edycjach.


                                                                                                                 Mariola Błaszczuk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz